Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa thảo luận về công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam

Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa thảo luận chủ trương đầu tư Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025. Chiều 10-1, tiếp tục chương trình làm việc tại Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội đã thảo luận trực tuyến góp ý về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025. Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Mai Văn Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh cùng các ĐBQH thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh tham dự tại điểm cầu Thanh Hóa.

cao-toc-bac-nam

Tham gia góp ý về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, ĐBQH chuyên trách Cầm Thị Mẫn thống nhất cao với sự cần thiết ban hành Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án.

ĐBQH chuyên trách Cầm Thị Mẫn cho rằng, theo Tờ trình của Chính phủ, Dự án chiếm dụng đến 5.481 ha đất, trong đó đất trồng lúa 2 vụ khoảng 1.532 ha, đất nông nghiệp khác 1.280 ha, đất dân cư 502 ha, rừng phòng hộ 110 ha, rừng sản xuất 1.436 ha, đất khác 621 ha. Số hộ bị ảnh hưởng khoảng 14.983 hộ, số hộ tái định cư khoảng 11.905 hộ. Với khối lượng đất cần thu hồi rất lớn, ảnh hưởng đến nhiều hộ dân, trải dài trên 700 km, thuộc nhiều địa phương, là nhiệm vụ rất khó hoàn thành, khó bàn giao mặt bằng sạch đúng tiến độ để triển khai thi công xây dựng Dự án.

Trong giai đoạn 2017 – 2020, mặc dù Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương đã rất nỗ lực, qua đó đã đạt được những kết quả nhất định. Tuy nhiên vẫn còn một số nội dung triển khai rất chậm như công tác tái định cư, di dời công trình hạ tầng kỹ thuật…

Để triển khai thành công dự án, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư, đề nghị Chính phủ cần tổng kết công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư đã triển khai trong giai đoạn 2017 – 2020, rút kinh nghiệm sâu sắc để xây dựng các giải pháp chỉ đạo, điều hành quyết liệt hơn nữa; cần gắn chặt trách nhiệm chính trị của người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương, đặc biệt là trách nhiệm của các tập đoàn, tổng công ty có liên quan.

Bên cạnh đó, Chính phủ cần chỉ đạo Bộ Giao thông – Vận tải có giải pháp phù hợp, sớm bàn giao cọc mốc giải phóng mặt bằng để các địa phương tổ chức triển khai.

Về hình thức đầu tư Dự án, ĐBQH chuyên trách Cầm Thị Mẫn cho rằng trong bối cảnh việc triển khai các dự án PPP kết cấu hạ tầng giao thông đang gặp nhiều khó khăn, nếu tiếp tục triển khai Dự án theo phương thức này sẽ không thể bảo đảm chắc chắn thành công, có thể gây chậm tiến độ từ 1 – 2 năm như báo cáo của Chính phủ.

Để đáp ứng yêu cầu triển khai thành công và sớm hoàn thành Dự án theo kết luận của Bộ Chính trị, ĐBQH chuyên trách Cầm Thị Mẫn thống nhất với Chính phủ triển khai Dự án theo hình thức đầu tư công.

Tuy nhiên, trong bối cảnh nguồn ngân sách nhà nước còn khó khăn, nếu không có giải pháp hữu hiệu để huy động nguồn lực xã hội theo phương thức PPP thì việc triển khai mục tiêu hoàn thành 5.000 km vào năm 2030 là rất khó khả thi. Chính vì vậy, đề nghị Chính phủ cần tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện PPP trong thời gian vừa qua, trên cơ sở đó cần xây dựng các cơ chế, chính sách phù hợp để tiếp tục thu hút đầu tư theo phương thức PPP trong giai đoạn tới.

Về hình thức đầu tư Dự án, ĐBQH chuyên trách Cầm Thị Mẫn cho rằng trong bối cảnh việc triển khai các dự án PPP kết cấu hạ tầng giao thông đang gặp nhiều khó khăn, nếu tiếp tục triển khai Dự án theo phương thức này sẽ không thể bảo đảm chắc chắn thành công, có thể gây chậm tiến độ từ 1 – 2 năm như báo cáo của Chính phủ.

Để đáp ứng yêu cầu triển khai thành công và sớm hoàn thành Dự án theo kết luận của Bộ Chính trị, ĐBQH chuyên trách Cầm Thị Mẫn thống nhất với Chính phủ triển khai Dự án theo hình thức đầu tư công.

Tuy nhiên, trong bối cảnh nguồn ngân sách nhà nước còn khó khăn, nếu không có giải pháp hữu hiệu để huy động nguồn lực xã hội theo phương thức PPP thì việc triển khai mục tiêu hoàn thành 5.000 km vào năm 2030 là rất khó khả thi. Chính vì vậy, đề nghị Chính phủ cần tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện PPP trong thời gian vừa qua, trên cơ sở đó cần xây dựng các cơ chế, chính sách phù hợp để tiếp tục thu hút đầu tư theo phương thức PPP trong giai đoạn tới.

Nguồn : baothanhhoa.vn